Seleziona una pagina

Rodi se v Trstu, v razgibanem in kulturno – glasbeno bogatem okolju! Kot otrok se zaljubi v harmoniko; njegovi starši niso glasbeniki, vseeno pa se odloveči za študij harmonike v razredu profesorice Norine Dobrilla na priznani šoli Glasbena matica v Trstu, kjer kasneje nadaljuje svojo pot pod mentorstvom profesorja Klavdija Furlana. Že takoj se izkaže kot izjemno talentiran otrok in pri devetih letih zmaga svoje prvo mednarodno tekmovanje v Trevisu. V devetdesetih letih se bodisi kot solist bodisi v raznih večjih ali manjših komornih zasedbah, udeleži okrog trideset državnih in mednarodnih tekmovanj v državah kot so Italija, Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska in Francija, večkrat tudi kot predstavnik Italije, na katerih doseže številne prve nagrade ter visoke uvrstitve, med katerimi izstopa tretje mesto v najvišji kategoriji na 52° Coupe Mondial de l’Accordeon, ter zgodovinsko prvo mesto na XI Torneo Internazionale di Musica TIM, izredno veliko in strukturirano mednarodno tekmovanje glasbene interpretacije, v organizaciji nepozabnega italijanskega glasbenika Luigija Faita; tekmovanje je štelo preko štiritisoč vpisanih glasbenikov iz celega sveta!
Diplomira iz harmonike na Kozervatoriju za glasbo G.Rossini v Pesaru, iz kompozicije na Kozervatoriju G.Tartini v Trstu pod mentorstvom profesorjev kot so Fabio Nieder ter Marco Sofianopulo, ter iz dirigiranja na prestižni Akademiji za glasbo v Pescari pod mentorstvom svetovno znanega dirigenta, Maestra Donata Renzettija. V študijskih letih se udeleži številnih izpopolnjevalnih tečajev z glasbenimi mojstri kot so Peter Soave, Aleksandar Skljarov, Vyaceslav Semjonov, Friedrich Lips, Paolo Picchio, Slavko Magdič, Damir Bužleta, Lior Shambadal.
Študij ter poglabljanje v medseboj različne, pa čeprav povezane glasbene discipline, je dokaz njegove izrazite glasbeno – umetniške identitete; na mednarodnem nivoju je eden redkih harmonikarjev, ki je diplomiral iz dirigiranja, in ki istočasno goji tako solistično karjero harmonikarja kot dirigentsko ter komponiranje. Zaznamuje ga izjemna umetniška domišljija, originalnost ter sposobnost prilagajanja, kar mu omogoča, da je hkrati uspešen v medseboj zelo različnih glasbenih projektih, od dirigiranja del “velikih mojstrov” do crossoverja, od sodobne glasbe pa do sodelovanja pri vedno novih gledaliških predstavah!
Stalno sodeluje s svetovno znanimi dirigenti, solisti ter skladatelji, med katere prav gotovo sodijo Susanna Malkki, Daniel Kawka, Zoltan Pesko, Lu Jia, Francesco Lanzillotta, Marco Angius, Georgy Kurtàg, Sofia Gubajdulina, Azio Corghi, Luca Francesconi, Fabio Nieder, Jean Francaix, Beat Furrer, Aureliano Cattaneo, Filippo Perocco, Giovanni Verrando, Riccardo Vaglini, Daniela Terranova, Lucia Mazzaria, Alessandro Pierfederici, Marko Feri, Livia Rado, Barbara Hannigan, Alda Caiello, Timothy Brock, Mateja Petelin, s katerimi je večkrat akter svetovnih premier.
Tesno sodeluje z mnogimi državnimi ter glasbeno – umetniškimi Inštitucijami širom po svetu, med katere sodijo Ministrstvo za kulturo Republike Italije, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Slovensko Stalno Gledališče v Trstu, Teater Rossetti, Drama v Ljubljani, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko narodno gledališče, Cankarjev dom, Operno gledališče Maribor, Kosovelov dom v Sežani, Kulturni dom v Novi Gorici, SNG Nova Gorica, Kulturni Center J.Trdine, Teater I.Zajca v Rijeki ter Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra Filarmonica Novecento, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra Filarmonica di Torino, Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Mitteleuropa orchestra, Orchestra Filarmonica della Calabria, Orchestra Sinfonica di Pescara, Filarmonia Veneta, Biennale Musica v Benetkah, Rai Nuovamusica, Bologna Festival, MITO Festival, Società dei Concerti di Milano, Play!it, Teatro La Fenice, Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Festival internazionale AngelicA, Nuova Consonanza Roma, Treviso Nuova Musica, Associazione Chamber music – Trio di Trieste, Società dei Concerti di Trieste, Timisoara International Music Festival, Festival Hoerfest Neue Musik Detmold, Festival Kogojevi dnevi in mnogi drugi. Kot profesor sodeluje z mnogimi konzervatoriji za glasbo v Italiji, med katere sodijo Trst, Videm, Benetke, Trento, Milan, Turin, Catanzaro, ter z Akademijami za glasbo v Ljubljani, Puli, Zagrebu, Tallinnu, Melbournu, z Italijanskimi ambasadami v državah bivše Jugoslavije, v Tirani, Parizu, Vancouverju, Edmontonu, Tallinnu in na Dunaju. Pri 25 letih se kot prvi harmonikar v zgodovini prikaže na sceni koncertne hale Sinopoli v znamenitem Parco della musica v Rimu; kot solist z Rimskim simfoničnim orkestrom odigra premierno Concerto pour accordeon et orchestre skladatelja J.Francaixa!
Izjemne važnosti je njegov odnos do raziskovanja in sodobne glasbe, kjer je pravi ambasador nove glasbe za harmoniko: je član mednarodno uveljavljenega ansambla L’arsenale Ensemble, s katerim je dobitnik prestižnih nagrad, kot najpomembnejše XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE “FRANCO ABBIATI” 2016 za glasbeno raziskavo, SIAE, Siemens Foundation in Benetton Foundation. Prav tako sodeluje z naslednjimi ansambli sodobne glasbene scene: l’mdi Ensemble, Ex Novo Ensemble, Ensemble Risognanze ter z godalnim Quartetto Chagall.
Sledijo mu tako televizijski kot radijski mediji, med njimi RAI, Sky Classica, RTV Ljubljana, ORF, specializirane glasbene revije, kot so Suonare news, Amadeus, ter edicije Ricordi.
Relevanten je njegov odnos do gledališča, kjer je z več predstavami tekmoval za Borštnikovo nagrado! Tu sodeluje kot glasbenik, skladatelj, aranžer, dirigent, pianist in igralec, z mednarodno prepoznavnimi režiserji, pisatelji in intelektualci, kot so Claudio Magris, David Riondino, Paolo Magelli, Eduard Miler, Januš Kica, Ivica Buljan, Igor Pison, Marko Sosič, Samo Strelec.

“Un musicista di stampo classico che guarda verso il futuro, tra i più innovativi della sua generazione! Fisarmonicista, direttore d’orchestra e compositore, lo contraddistinguono una grande originalità, estro e versatilità che lo portano ad affrontare contemporaneamente i progetti artistici più diversi, dalla direzione del grande repertorio per orchestra fino al crossover, dalla musica contemporanea a sempre nuovi allestimenti teatrali!”

Triestino, nasce in un territorio ricco di cultura e influenze musicali eterogenee. Da bambino s’innamora della fisarmonica; pur non avendo genitori musicisti inizia ugualmente i suoi primi passi nel mondo della musica, frequentando la classe di fisarmonica della prof.ssa Norina Dobrilla al rinomato Istituto musicale Glasbena matica di Trieste, per poi continuare con colui che sarà il suo Maestro, il prof. Claudio Furlan. Fin da subito dimostra una grande propensione artistica, tanto che a nove anni vince il suo primo concorso internazionale d’interpretazione musicale a Treviso. Attorno agli anni Novanta e a seguire, consegue, come solista e in varie formazioni cameristiche, numerosi primi posti e podi, in circa trenta concorsi internazionale e nazionali, tra Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria e Francia, spesso come rappresentante dell’Italia o miglior italiano classificato, fra cui vanno annoverati il terzo posto nella massima categoria alla 52° Coupe Mondial de l’Accordeon, nonché l’eccezionale primo posto nell’ XI Torneo Internazionale di Musica TIM, articolata competizione d’esecuzione musicale organizzata dall’illustre musicista italiano Luigi Fait che contò circa quattromila partecipanti provenienti da ogni parte del mondo!

Si diploma in fisarmonica al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, in composizione al Conservatorio G. Tartini di Trieste sotto la guida dei professori Fabio Nieder e Marco Sofianopulo, nonché in direzione d’orchestra alla prestigiosa Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del grande Maestro Donato Renzetti. Deve la sua formazione musicale anche ad altre importanti personalità, i Maestri Peter Soave, Aleksandar Skljarov, Vyaceslav Semjonov, Friedrich Lips, Paolo Picchio, Slavko Magdi?, Damir Bužleta, Lior Shambadal.

Lo studio di discipline musicali diverse, seppur complementari, sono dimostrazione del suo pensiero artistico – musicale; a livello internazionale è uno dei pochi fisarmonicisti diplomati in direzione d’orchestra che sviluppa contemporaneamente le carriere di concertista, direttore d’orchestra e compositore. Grazie al suo estro, la versatilità e l’originalità che lo contraddistinguono, affronta contemporaneamente e con grande successo i progetti musicali più disparati, dalla direzione del grande repertorio per orchestra fino al crossover, dalla musica contemporanea a sempre nuovi allestimenti teatrali.

Collabora regolarmente con alcuni tra i direttori, solisti e compositori più importanti al mondo, fra i quali vanno sicuramente menzionati Susanna Malkki, Daniel Kawka, Zoltan Pesko, Lu Jia, Francesco Lanzillotta, Marco Angius, Georgy Kurtàg, Sofia Gubajdulina, Azio Corghi, Luca Francesconi, Fabio Nieder, Jean Francaix, Beat Furrer, Aureliano Cattaneo, Filippo Perocco, Giovanni Verrando, Riccardo Vaglini, Daniela Terranova, Lucia Mazzaria, Alessandro Pierfederici, Marko Feri, Livia Rado, Barbara Hannigan, Alda Caiello, Timothy Brock, Mateja Petelin, con i quali esegue importanti prime esecuzioni mondiali e italiane.

Collabora inoltre a stretto contatto con Enti e orchestre di altissimo valore artistico e culturale, fra i quali vanno menzionati i Ministeri della Cultura in Italia e Slovenia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica Novecento, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Torino, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana, la Mitteleuropa orchestra, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, l’Orchestra Sinfonica di Pescara, la Filarmonia Veneta, il Teatro Stabile Sloveno a Trieste, il Teatro Rossetti, Teatro Nazionale Sloveno a Lubiana, l’Opera a Maribor, Teatro Nazionale a Fiume, la Biennale Musica a Venezia, Rai Nuovamusica, Bologna Festival, MITO Festival, Società dei Concerti di Milano, Play!it, Teatro La Fenice, Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Festival internazionale AngelicA, Nuova Consonanza Roma, Treviso Nuova Musica, Associazione Chamber music – Trio di Trieste, Società dei Concerti di Trieste, Timisoara International Music Festival, Festival Hoerfest Neue Musik Detmold e moltissimi altri, nonché con numerosi Conservatori italiani, fra i quali vanno menzionati quelli di Trieste, Udine, Venezia, Trento, Milano, Torino, Catanzaro, con rinomate accademie estere, fra le quali l’Accademia di musica e arte di Lubiana, Pola, Zagabria, Tallinn, Melbourne, gli Istituti italiani di cultura del territorio balcanico, Tirana, Parigi, Vancouver, Edmonton, Tallinn e Vienna. All’età di 25 anni è stato il primo fisarmonicista solista ad esibirsi nella Sala Sinopoli al Parco della Musica a Roma con l’Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio, eseguendo il Concerto pour accordeon et orchestre di J .Francaix in prima italiana!

Fondamentale dunque il suo rapporto con la musica contemporanea e la ricerca musicale, dove si può considerare uno degli ambasciatori delle “nuove musiche” per fisarmonica: è membro del rinomato L’arsenale Ensemble con cui ha ricevuto premi di grande rilevanza artistica, fra i quali si segnalano il prestigiosissimo XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE “FRANCO ABBIATI” 2016 per la ricerca musicale, SIAE, Siemens Foundation e Benetton Foundation. Collabora inoltre con rinomati ensembles di musica contemporanea quali l’mdi Ensemble, Ex Novo Ensemble, Ensemble Risognanze, e svariate formazioni cameristiche, tra le quali va segnalato il giovane Quartetto d’archi Chagall.

È seguito da importanti emittenti televisive, riviste del settore ed editori, tra le quali vanno menzionate la RAI, Sky Classica, RTV Ljubljana, ORF, Suonare news, Amadeus ed edizioni Ricordi.

Rilevante infine il rapporto con il teatro di prosa, dove si esprime come compositore, pianista accompagnatore, musicista di scena e attore, e dove ha collaborato con registi, letterati e attori di fama internazionale, fra i quali vanno menzionati Claudio Magris, David Riondino, Paolo Magelli, Eduard Miler, Januš Kica, Ivica Buljan, Igor Pison, Marko Sosi?.

“A classical musician who looks to the future, one of the most innovative of his generation! Accordionist, conductor and composer, he is distinguished by his great originality, creativity and versatility, which lead him to tackle the most diverse artistic projects at the same time, from the direction of the great orchestra repertoire to crossover, from contemporary music to always new theatrical productions!”

He was born in Trieste, a territory rich in culture and heterogeneous musical influences. As a child he fell in love with the accordion; even though he did not have musical parents, he began to take his first steps in the world of music, attending the accordion class of Prof. Norina Dobrilla at the renowned Glasbena matica musical institute in Trieste, before continuing with the teacher who would be his Maestro, Prof. Claudio Furlan. Right from the start he showed a great artistic inclination, so much so that at the age of nine he won his first international competition for musical interpretation in Treviso. From the Nineties onward, as a soloist and in various chamber ensembles, he won numerous first places and placings in around thirty international and national competitions, including Italy, Slovenia, Croatia, Austria, Hungary and France, often representing Italy or the best Italian classified. These included third place in the highest category at the 52nd Coupe Mondial de l’Accordéon, as well as the exceptional first place in the 11th TIM International Tournament of Music, a musical performance competition organised by the illustrious Italian musician Luigi Fait, that counted about four thousand participants from all over the world!

He graduated in accordion at the Conservatorio G. Rossini in Pesaro, in composition at the Conservatorio G.Tartini in Trieste under the guidance of professors Fabio Nieder and Marco Sofianopulo, and in conducting at the prestigious Accademia Musicale Pescarese under the guidance of the great Maestro Donato Renzetti. He also owes his musical training to other important personalities, the Maestri Peter Soave, Aleksandar Skljarov, Vyaceslav Semjonov, Friedrich Lips, Paolo Picchio, Slavko Magdi?, Damir Bužleta and Lior Shambadal.

The study of different musical disciplines, albeit complementary, are proof of his artistic-musical thought; internationally he is one of the few accordionists to have graduated in conducting who at the same time pursues a career as a concert performer, conductor and composer. Thanks to his flair, versatility and originality, he tackles the most diverse musical projects at the same time, from the direction of the great orchestra repertoire to crossover, from contemporary music to always new theatrical productions.

He collaborates regularly with some of the most important conductors, soloists and composers in the world, among whom we must certainly mention Susanna Malkki, Daniel Kawka, Zoltan Pesko, Lu Jia, Francesco Lanzillotta, Marco Angius, Georgy Kurtàg, Sofia Gubajdulina, Azio Corghi, Luca Francesconi, Fabio Nieder, Jean Francaix, Beat Furrer, Aureliano Cattaneo, Filippo Perocco, Giovanni Verrando, Riccardo Vaglini, Daniela Terranova, Lucia Mazzaria, Alessandro Pierfederici, Marko Feri, Livia Rado, Barbara Hannigan, Alda Caiello, Timothy Brock,  Mateja Petelin, with whom he performs important world and Italian premières.

He also collaborates closely with organisations and orchestras of the highest artistic and cultural value, among which we must mention the Ministries for Culture in Italy and Slovenia, the RAI National Symphony Orchestra, the Novecento Philharmonic Orchestra, the Orchestra of the Teatro Regio in Turin, the Turin Philharmonic Orchestra, the Regional Orchestra Foundation of Tuscany, the Mitteleuropa Orchestra, the Philharmonic Orchestra of Calabria, the Philharmonic Orchestra of Pescara, Filarmonia Veneta, the Slovenian Teatro Stabile in Trieste, the Teatro Rossetti, the Slovene National Theatre in Ljubljana, the Opera in Maribor, the National Theatre in Rijeka, the Music Biennale in Venice, Rai Nuovamusica, Bologna Festival, MITO Festival, Società dei Concerti in Milan, Play!it, Teatro La Fenice, Istituzione Teatro Lirico Sperimentale of Spoleto, Festival internazionale AngelicA, Nuova Consonanza Rome, Treviso Nuova Musica, Chamber Music – Trio Association of Trieste, Società dei Concerti in Trieste, Timisoara International Music Festival, Festival Hoerfest Neue Musik Detmold and many more, as well as with numerous Italian Conservatoires, among which we must mention those in Trieste, Udine, Venice, Trento, Milan, Turin and Catanzaro, with renowned foreign academies, including the Academy of Music and Art in Ljubljana, Pula, Zagreb, Tallinn, Melbourne, the Italian Institutes of Culture in the Balkan area, Tirana, Paris, Vancouver, Edmonton, Tallinn and Vienna. At the age of 25 he was the first solo accordionist to appear in the Sala Sinopoli at the Parco della Musica in Rome with the Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio, performing the Concerto pour accordéon et orchestre by J. Francaix in its Italian première!

His relationship with contemporary music and musical research is therefore fundamental, where he can be considered one of the ambassadors of the “new music” for the accordion: he is a member of the renowned L’arsenale Ensemble with which he has received awards of great artistic importance, including the prestigious 35th MUSICAL CRITICS’ AWARD “FRANCO ABBIATI” 2016 for musical research, SIAE, Siemens Foundation and Benetton Foundation. He also collaborates with renowned contemporary music ensembles such as the mdi Ensemble, Ex Novo Ensemble, Ensemble Risognanze, and various chamber music groups among them the young Chagall String Quartet.

He is followed by major television broadcasting companies, magazines and publishers, including RAI, Sky Classic, RTV Ljubljana, ORF, Suonare news, Amadeus and Ricordi.

Finally, he has an important relationship with the theatre, where he expresses himself as a composer, piano accompanist, stage musician and actor, and where he has collaborated with directors, writers and actors of international fame, among whom Claudio Magris, David Riondino, Paolo Magelli, Eduard Miler, Januš Kica, Ivica Buljan, Igor Pison and Marko Sosi?.